fbpx

Žene u savremenim industrijama

Gocloud.group facebook logo
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Žene u industrijama digitalnog marketinga, interneta, i tehnologije, inspirišu druge žene da ostvare svoje ciljeve. Analiza razlike u plaćama među spolovima pomaže nam da naučimo više o savremenim industrijama.

Ovaj mjesec obilježili smo Međunarodni dan žena. Iako 67% zaposlenih GoCloud.group čine žene, što je porast od 6% u odnosu na prethodnu godinu, ne možemo se ne zapitati – što je sa ženama u industrijama kao što su digitalni marketing, internet, tehnologija?

Prema istraživanju provedenom prije par godina, navedeno je da su žene doista manje plaćene od muškaraca u internetskoj industriji – bez obzira na iskustvo i kvalifikacije!

Savremeno vrijeme digitalnog marketinga znači da brojevi govore sve! Dakle, nemojmo ništa ni sada temeljiti na nagađanjima, već na stvarnim podacima.

Na temelju analize razlike u platama među spolovima, koju je proveo Marketing Week Career, dobijamo iduće podatke:

„U usporedbi s 2017. godinom, razlika u plaćama između spolova smanjila se za 2% za mlađe rukovoditelje marketinga, 3% za vlasnike/partnere, 4% za mlađe menadžere i 7% za direktore marketinga/potpredsjednike. Međutim, razlika u plaćama među spolovima povećala se tijekom protekle godine za žene direktorice odbora (18%) i voditeljice timova (8%). “

Međutim, u obzir je potrebno uzeti da se, prema podacima, prioriteti između spolova razlikuju:

Zbog ograničenih mogućnosti žene su više motivisane da napuste trenutnu ulogu – 38,6% naspram 35% muškaraca. Što se tiče zadovoljstva trenutnim poslovnim ulogama, muškarci su sretni u postotku od 55,1% u odnosu na 54,2% žena.

Međutim, muškarci su spremniji napustiti svoj trenutni položaj radi bolje finansijske naknade nego žene (68,8% muškaraca naspram 63% žena). Žene su spremnije napustiti trenutnu ulogu zbog fleksibilnog rada – 21,5% žena naspram 12,3% muškaraca.

Prema navodima portala za zapošljavanje Hired, ženama u tehnološkom sektoru nudi se 3% manje finansijske naknade nego muškarcima za isti posao. Tu je i podatak koji kaže da je 61% “postotak vremena kada žene traže niže plaće od muškaraca”, a “65% žena osjeća se diskriminirano na radnom mjestu”. “41% vremena kompanije intervjuiraju samo muškarce za određenu ulogu.”

Na temelju dobrovoljnog istraživanja razlika među spolovima u SEO području rada, pokazalo se da populacija muškaraca nadmašuje populaciju žena na tom poslovnom segmenetu za više od 2:1.

Međutim, unutar SEO poslovnog segmenta, 17,7% žena u odnosu na 10,6% muškaraca bira karijeru freelancer-a. Nejasni su razlozi ovog trenda – nezadovoljstvo finansijskom naknadom u kompanijama, agencijama, ili fleksibilnost posla, samo su neki mogući razlozi.

Dostavljeni podaci omogućuju nam da shvatimo da ima puno prostora za napredak i da postoje mogućnosti za poticanje žena u određenim industrijama, koje je potrebno prepoznati i podržati. Mi u GoCloud.group glasamo za jednakost i osnaživanje žena!

Izvor: Marketingweek, Hired.com, Digital Information World, Moz

Leave a Comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *