fbpx

Kako izgleda budućnost u HR-u?

Gocloud.group facebook logo
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Savremeno upravljanje ljudskim resursima do određene mjere i budućnost upravljanja ljudskim resursima uključuje softver za automatizaciju radne snage, podatke za analizu ljudskih resursa, umjetnu inteligenciju u korporativnom upravljanju, programe obuke i mentorstva i recenzije zaposlenih.

Sa tehnološkim napretkom i stalnim mijenjanjem najboljih praksi, mijenja se i lice sektora ljudskih resursa. Ako kompanije žele raditi efikasno, a istovremeno zapošljavati jake kandidate i zadržati dobre zaposlenike, moraju ići u korak s najnovijim inovacijama – evo četiri trenda koja će vam pružiti podršku u području ljudskih resursa.

1. Optimizacija procesa automatizacijom

Kad upravljanje ljudskim resursima počne s primjenom automatizacije radne snage, kompanije često vrlo brzo vide rast profita i produktivnosti. To je zato što kad se procesi upravljanja ljudskim resursima automatiziraju, informacije poput dana odmora ili pogodnosti mogu se brzo pregledati i dohvatiti pretraživanjem baze podataka. Nije potrebno marljivo pretraživanje datoteka. Kada su informacije lako dostupne svima kojima su potrebne, tok rada je znatno pojednostavljen.

Sigurnost je možda najvažniji aspekt optimizacije procesa automatizacijom. Kada osoblje za ljudske resurse automatizira procese, može napraviti sigurnosnu kopiju podataka kompanije na mrežnim serverima. Ovo pomaže u sprečavanju gubitka važnih podataka u slučaju požara, krađe ili kvara opreme.

Stope grešaka značajno se smanjuju s automatizacijom, čak i na području offboarding-a (prekida radnog odnosa). Odjavljivanje zaposlenika može biti teško. Kada zaposlenik dobije otkaz, to uključuje opsežan proces prestanka koji se mora efikasno organizirati – o čemu piše časopis Haufe. Moraju se organizirati otkazni dokumenti, nadgledati povratak opreme u vlasništvu kompanije i poduzeti koraci kako bi se osiguralo da otpušteni zaposlenik više ne prima platu ili beneficije. Automatizacija offboarding procesa može u velikoj mjeri pojednostaviti izvršavanje svih ovih zadataka.

2. Analitika ljudi

Analitika ljudi često se naziva analitikom talenata ili HR analitikom i podrazumijeva upravljanje ljudskim resursima na temelju podataka. Definiran je kao metoda usmjerena na podatke i usmjerena ka cilju ispitivanja svih procesa, funkcija, izazova i prilika na radu za poboljšanje ovih sistema i postizanje održivog poslovnog uspjeha. Prvo definirate svoje probleme, a zatim analizirate koji su podaci i mjerni podaci dostupni u poslu, a koji vam još trebaju.

Prikupljanje, a zatim procjena podataka o ljudima – jer je i ovaj korak relevantan – u suštini dovodi do boljeg donošenja odluka primjenom statistike i drugih tehnika tumačenja podataka. Pozadina je izbjegavanje velike fluktuacije zaposlenih i povećanje operativne produktivnosti.

Kroz analitiku ljudi postaju moguće pametnije, strateške odluke na temelju podataka koje se temelje na podacima. Ovo se odnosi na čitav životni ciklus zaposlenika. Podaci se takođe mogu koristiti za ostvarivanje boljih odluka o zapošljavanju i efikasnijeg upravljanja učinkom.

3. Umjetna inteligencija

Trendovi u sektoru ljudskih resursa o kojima se najviše govori je umjetna inteligencija (AI). Mnogi zaposlenici HR-a smatraju da njihov odjel ne može koristiti ili mu nije potrebna umjetna inteligencija – to je zabluda.

Na primjer, AI može pomoći u odabiru kandidata. Na primjer, AI sistemi mogu razviti specifične testove aplikacija na osnovu opisa poslova koje pružaju HR profesionalci. Nakon što kandidati polažu test, AI sistem dijeli automatiziranu evaluaciju rezultata i predlaže odgovarajuće kandidate za ostatak postupka prijave.

Postoje i mnoge druge mogućnosti za upotrebu umjetne inteligencije u HR tehnologiji. Na primjer, može otkriti ponašanja koja ukazuju na to da zaposlenik želi napustiti kompaniju. Pogodnostima zaposlenih takođe se može optimalno upravljati, a otkrivanje anomalija u ponašanju koje ukazuju na krađu, korupciju ili druge prekršaje je osvijetljeno. Složeni procesi, kao što su pisanje ugovora o radu ili ocjene zaposlenika, također se mogu rukovati automatski.

4. Novi faktori u obuci

Nije tajna da će, bilo da se radi o ličnom ili profesionalnom razvoju, zaposlenici koji smatraju da njihov rast podržava poslodavac biti angažiraniji, motiviraniji i produktivniji. Pored toga, lakše je dugoročno zadržati zaposlenike ako mogu izraziti vlastite želje kada je u pitanju kontinuirano obrazovanje.

Kako će tačno izgledati moderne mjere obuke, trenutno se može izvesti iz niza trendova. Programi podučavanja i mentorstva mogu se koristiti za podršku daljem razvoju zaposlenih, omogućavajući im da preuzmu nova ili proširena područja odgovornosti u budućnosti. Ovdje je također važan fokus na mikro učenje ili učenje integrirano u radni proces. To dovodi do više samoodređenja zaposlenih.

Ocjene zaposlenih također mogu biti važan alat. Kroz njih menadžeri saznaju gdje se njihovi zaposlenici vide u kompaniji i mogu ih podržati u skladu s tim. Zajedno kao tim takođe je moguće razjasniti kuda ide zajedničko profesionalno putovanje i kako se u skladu s tim može promovirati.

Izvor: Onpulson.de

Leave a Comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *